04. 07. 2022.Weitere Informationen

Outsourcing kadrovskih del: agencija za zaposlitev vam lahko zagotovi usposobljene kadre, pri čemer je možna tudi zaposlitev za polovični delovni čas (4 ure).


21. 04. 2022.Weitere Informationen

Kadrovsko svetovanje nudi vodenje administracije in upravljanje kadra. Sem sodijo ocenjevanje delovne uspešnosti, prezaposlovanje in sistemizacija delovnih mest.


01. 03. 2022.Weitere Informationen

Kot delodajalec je zaposlovanje tujcev v zadnjem času neizogiben proces. Prav zaradi tega je odlično, da nam agencija za zaposlovanje pomaga in deli znanje.


28. 10. 2021.Weitere Informationen

Outsourcing je vse pogosteje uporabljen tudi pri nas. Kadrovska agencija se ukvarja z upravljanjem s človeškimi viri in posredovanjem delovne sile.


28. 10. 2021.Weitere Informationen

Testiranje ročnih sposobnosti za izbiro najboljšega kadra v podjetju. Kaj je psihološko testiranje in katere so vrste testov ročnih spretnosti, ki jih poznamo?