Datum objave: 10. 08. 2022.

Administrativna dela agencije zajemajo širok nabor celostnih storitev

 

Administrativna dela, testiranje ročnih spretnosti, računovodska dela in trening mehkih veščin so le nekatere izmed storitev, ki jih ponuja kadrovska agencija. Prve kadrovske oziroma zaposlitvene agencije so se pojavile v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Tedaj je bila njihova poglavitna naloga iskanje kadra, danes pa je seznam storitev precej daljši. Agencijsko delo obsega širok nabor izkušenj ter znanj, s pomočjo katerih podjetjem in delavcem zagotavljajo prednost na trgu dela. Delovanje agencij je določeno s/z:

 

 • Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje
 • Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

 

Agencije podjetjem in iskalcem dela ponujajo individualno obravnavo ter prilagojene storitve. Slednje pogostokrat vključujejo tudi pravna, računovodska in administrativna dela.

 

 

Administrativna dela agencije pripomorejo pri oblikovanju ciljev in poslovnih odločitev

 

Administrativna dela so širok pojem, ki zajema vse storitve, ki jih opravlja kadrovska agencija za naročnika oziroma podjetje. Danes obstaja le malo podjetij, ki še niso sodelovala s HR agencijo. Največkrat je konkurenčnost trga tista, ki jih spodbudi v najem njihovih storitev. To podjetju omogoča, da prepusti nadzor nad izborom kadra in administrativnimi deli ter se posveti primarni dejavnosti. V kadrovski agenciji Dekra Zaposlitev d.o.o. naročnikom ponujajo širok nabor celostnih storitev. Te bodo podjetje vodile skozi oblikovanje ciljev in poslovno strateške odločitve. Med njimi boste našli:

 

 • Posredovanje pri zaposlovanju in vodenje administracije

Posredovanje zajema izdelavo profila idealnega delavca, prepoznavo in pridobivanje kandidatov. Temu sledi še organizacija zaposlitvenih razgovorov med naročnikom in kandidati ter administrativno spremljanje zaposlenih. Administrativna dela pri tem vključujejo pripravo pogodb, urejanje dokumentacije, zavarovanja, zdravniških pregledov itd.

 

 • Kadrovsko svetovanje (HR consulting)

Gre za svetovanje pri upravljanju človeških virov v podjetju. Storitve obsegajo treninge mehkih veščin, coachinge vodij, ocenjevanje delovne uspešnosti, projekte priprave sistemizacije, prezaposlovanje in druga sociometrična testiranja.

 

 • Merjenje organizacijske klime

Merjenje splošne psihološke atmosfere je v podjetjih ključnega pomena, saj vpliva na produktivnost zaposlenih.  

 

 • Psihološka ocena

Psihološka ocena potenciala je izvajana s pomočjo certificiranih strokovnjakov ter najsodobnejših postopkov in metod. Ocenjujejo se znanja, ročne spretnosti, motivacija ter potencial za uspešno delo na določenem delovnem mestu.

 

 • Skriti nakup (Mystery Shopping)

Metoda skritega nakupa odkriva skladnost delavcev z delovnimi standardi podjetja. Cilj meritev je pridobitev podatkov na kakšen način delavci pristopajo strankam ter kakšno je njihovo strokovno znanje.

 

 • Štetje obiskovalcev (Visti Count)

Štetje omogoča primerjavo števila obiskov prodajnega mesta in opravljenih nakupov.

 

 • Zadovoljstvo kupcev (After Shopping)

Raziskovanje zadovoljstva kupcev po opravljenem nakupu daje podatke o tem, zakaj se posamezniki odločijo za nakup.

 

 • Merjenje zadovoljstva

Gre za objektiven, sistematičen način pridobivanja informacij, ki se nanaša na predhodne izkušnje. Cilj je povečanje zadovoljstva in zaupanja strank.

 

Agencija za zaposlovanje podjetjem dopušča, da poleg administrativnih del nanjo prenesejo celotno kadrovsko področje, vključno z računovodskimi deli. S tem si zagotovijo fleksibilnejši delovni proces, potrebo po določenem strokovnem znanju ter znižajo stroške kadrovanja. 

 

 

 

Mehke veščine so ključnega pomena za uspeh na delovnem mestu

 

Mehke veščine ali soft skills so sposobnosti, ki jih delodajalci vse bolj cenijo, saj so poglavitne za uspeh na delovnem mestu. Trde veščine se od mehkih razlikujejo po tem, da se jih brez težav priučimo. Gre za pridobljeno znanje v šoli, na univerzi ali tečajih. Pri njihovem učenju sta potrebni inteligenca in logika, zato je uporabljena leva polovica možganov (IQ). Mehke veščine pa zahtevajo čustvenost in empatijo, kar je naloga desne polovice možganov (EQ). Za razliko od trdih veščin jih težje izmerimo in ovrednotimo.

 

Veščine prihodnosti, kot jih mnogi imenujejo, pripomorejo k izboljšanju delovnega okolja in odnosov z ljudmi. Nadvse pomembne so na delovnih mestih, kjer je zaposleni v neposrednem stiku s strankami. Da bi ta stranki zagotovil vljudno in ustrežljivo storitev potrebuje vrsto veščin, kot so:

 

 • Komunikacijske veščine
 • Empatija
 • Poslušanje
 • Medosebne veščine
 • Upravljanje časa
 • Vodenje
 • Verbalna komunikacija
 • Pisna komunikacija
 • Analitično mišljenje
 • Skupinsko delo
 • Reševanje problemov
 • Pogajanje

 

Pogostokrat se poraja vprašanje, ali so pomembnejše mehke ali trde veščine. To je odvisno predvsem od poklica in delovnega mesta. Obstajajo poklici, ki zahtevajo enako razvitost obeh vrst veščine (računovodje, odvetniki). Prav tako pa obstajajo tudi delovna mesta, kjer prevladujejo le mehke (prodaja) ali le trde (jedrski fiziki) veščine. Mehke veščine se je mogoče s pomočjo intenzivnega treninga brez težav priučiti. Takšen trening posamezniku omogoči boljšo komunikacijo na delovnem mestu, mu pripomore pri reševanju težav ali, da se lažje prilagodi spremembam. Dotične treninge izvajajo tudi v zaposlitveni agenciji Dekra Zaposlitev d.o.o., ki poleg tega vodi še administrativna dela ter evidenco ustreznih kandidatov.

 

 

Test ročnih spretnosti meri natančnost gibanja rok in prstov

 

Ročne spretnosti se nanašajo na uporabo rok in prstov pri opravljanju določenih delovnih procesov. Uspešnost ročnih funkcij in spretnosti je le del testiranj, za katera se lahko odloči delodajalec. Med najpogostejša sodijo še testiranje osebnostnih lastnosti, čustvene inteligence, kognitivnih sposobnosti in integritete.

Ocena ročne spretnosti delodajalcu poda informacije o tem, ali je posameznik sposoben izvajati občutljive in fine gibe, ki jih zahteva delo. Obstaja več vrst testov, ki merijo natančnost gibanja prstov in rok v nadzorovanih pogojih. Med redno izvajanimi so testi spretnosti prstov Test Purdue Pegboard, Minnesota rate of manipulation test in O'Connorjev test. Na podlagi rezultatov se podjetje odloči, kateri kandidat je najprimernejši za delovno mesto.