21. 04. 2022.Več

Kadrovsko svetovanje nudi vodenje administracije in upravljanje kadra. Sem sodijo ocenjevanje delovne uspešnosti, prezaposlovanje in sistemizacija delovnih mest.


01. 03. 2022.Več

Kot delodajalec je zaposlovanje tujcev v zadnjem času neizogiben proces. Prav zaradi tega je odlično, da nam agencija za zaposlovanje pomaga in deli znanje.


28. 10. 2021.Več

Outsourcing je vse pogosteje uporabljen tudi pri nas. Kadrovska agencija se ukvarja z upravljanjem s človeškimi viri in posredovanjem delovne sile.


28. 10. 2021.Več

Testiranje ročnih sposobnosti za izbiro najboljšega kadra v podjetju. Kaj je psihološko testiranje in katere so vrste testov ročnih spretnosti, ki jih poznamo?


28. 10. 2021.Več

Zaposlovanje tujcev za določen ali nedoločen čas v sklopu kadrovske agencije, ki se ukvarja s posredovanjem delovne sile in z upravljanjem s človeškimi viri.